SOCCA FELSŐOKTATÁSI PROGRAM

A PROGRAM CÉLJA

A SOCCA-Sportszövetség 2020 őszén azzal a céllal indította el Felsőoktatási programját, hogy a Kárpát-medencei felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók testközelből, a gyakorlaton keresztül ismerhessék meg a szövetség mindennapi munkáját. Ennek érdekében a szövetség lehetőséget biztosít szakmai gyakorlat teljesítésére és a kötelező száz óra önkéntes gyakorlat megszerzésére. A szakmai gyakorlaton túl, a szövetség törekszik a főiskolák / egyetemek Hallgatói Önkormányzataival / Sportirodáival való együttműködésre, hogy az adott intézményben SOCCA sportrendezvények / bajnokságok kerüljenek megrendezésre. A Felsőoktatási SOCCA program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy széles körben ismertesse meg a hazai és nemzetközi SOCCA szövetséget a kispályás labdarúgás iránt érdeklődő hallgatókkal, színes, az egyetemi életet jól kiegészítő szabadidősport rendezvények szervezésével közösségeket teremtsen a hazai / külföldi férfi és női hallgatók körében egyaránt. Jó példa erre a Debreceni Egyetem kispályás labdarúgó Agrárbajnoksága, amely 2022 szeptemberétől már a szövetség közreműködésével, a HÖK és a sportszervező hallgatók közös szervezésében valósul majd meg a Cívisvárosban.

A program (szakmai gyakorlat) elsődleges célközönsége a sportszervező (Sports Manager), rekreációszervező és egészségfejlesztő (Recreation Manager and Health Promoter), illetve a sporttudomány / sportmenedzsment szakirányt választó Bsc és Msc szakos hallgatók. A szövetség számukra biztosítja a gyakorlat elvégzését. A hallgatóknak több lehetőségük van a kötelező gyakorlati órák számának megszerzésére, hiszen külön kérésre olyan városban / megyében is elvégezhetik a gyakorlatot, ahol SOCCA szövetség működik (- ez jelenleg tizenkét hazai megyében lehetésges). A gyakorlat elvégzését követően a legjobb hallgatók számára a szövetség álláslehetőséget kínálhat, illetve továbblépési lehetőséget is biztosít a nemzetközi SOCCA szövetség felé (International SOCCA Federation).

A SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA

A gyakorlat célja, hogy az egyetemi évek során megszerzett tudást a gyakorlatban is kipróbálhassák és alkalmazzák a hallgatók. Az olyan speciális ismeretekkel rendelkező rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező hallgatók úgy kerüljenek ki a munakerőpiacra, hogy releváns szakmai gyakorlati tapasztalatot szereztek egy országos sportszövetségnél, ezáltal megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek a jövőben fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén.

A szakmai gyakorlat követelményrendszere a hallgatók számára

A hallgatók online úton jelentkezhetnek a SOCCA által meghirdetett gyakornoki helyekre (- az adott felsőoktatási intézményben). Az önéletrajzuk és egy motivációs levél elküldését követően egy szakmai elbeszélgetést követően kerülnek kiválasztásra a szövetség által legjobbnak ítélt diákok. A jelentkezéshez idegennyelvi követelmény nincs, de előnyt jelenthet a hallgató számára.

A szakmai gyakorlatot a második tanév, második szemeszterének megkezdésétől teljesíthetik a hallgatók, és legkésőbb az államvizsga félévének zárása előtt be kell fejezzék azt.

A szakmai gyakorlat szakmai részének részletes kidolgozása az adott felsőoktatási intézmény tanszékvezetőjével közösen történik, így a SOCCA rugalmasan kezeli a felmerülő kéréseket a tanszék és a hallgatók részéről.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A DEBRECENI EGYETEMMEL

A SOCCA Sportszövetség 2020 szeptemberétől működik együtt az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményével. Az itt folyó sportszakmeber képzés országos szinten is elismert, így kézenfekvő volt, hogy a Hajdú-Bihar megyei SOCCA szövetség együttműködési megállapodást írt alá a Sportgazdasági és -Menedzsment Intézettel, annak érdekében, hogy az itt tanuló hallgatók szakmai gyakorlati lehetőségként a SOCCA-t (is) választhassák a diploma megszerzése előtt. Az együttműködés sikerét jól mutatja, hogy tizenkét hallgató már elvégezte, míg újabb tizenöt végzős diák jelenleg is a SOCCA-nál teljesíti a gyakorlatát. A hallgatók az elmúlt két évben részt vehettek számos torna megszervezésében, az országos bajnoki rendszer megalapozásának előmunkálataiban, az I. SOCCA Konferencia megszervezésében, illetve további, a szövetség minennapi életéhez kapcsolódó munkafolyamat elvégzésében. Ma már nem csak Hajdú-Bihar megyében teljesítik a gyakorlatot a hallgatók, hiszen saját lakhelyükön vagy az ahhoz közel eső megyeszékhelyen is lehetőségük nyílik annak elvégzésére, így: Budapesten, Nyíregyházán, Tokajban vagy éppen Székesfehérváron. A gyakorlat jogi lebonyolításában és annak adminsiztrációjában a MAG PRAKTIKUM Gyakorlatszervező Központ vesz részt a Debreceni Egyetem részéről. A hallgatók számára az egyetemen előírt három hetes egybefüggő szakmai gyakorlatot lehetőség van több idő alatt elvégezni, kiegészítve a száz óra önkéntes gyakorlattal. A legkiemelkedőbb hallgatók számára 2022 szeptemberétől egyszeri ösztöndíjjal is párosul majd a szakmai gyakorlat.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS A FELSŐOKTATÁSBAN

A kispályás labdarúgás az egyik legnépszerűbb szabadidősport a világon. Az egyetemeken / főiskolákon rengeteg hallgató űzi napi rendszerességgel, az egyetemi testnevelés szerves részét képezi. A legtöbb intézmény Hallgatói Önkormányzata / Sportirodája szervez valamilyen bajnokságot vagy sportnapot, ahol a hallgatók kispályázhatnak. A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség közreműködésével számos országos hírű bajnokság működik az országban. Elég, ha csak a debreceni Buzánszky Jenő Labdarúgó Egetemi Kupára, a budapesti Kárpát-medencei Egyetemek Kupájára, vagy éppen a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokságra gondolunk. Ezeken a rendezvényeken több ezer hallgató vesz részt, így a SOCCA számára kiemelt jelentősséggel bír a felsőoktatási kispályás tömegbázis. Alapvető célkitűzése a szövetségnek, hogy együttműködjön a MEFS-el, illetve az intézményi Hallgatói Önkormányzatokkal és Sportirodákkal. Segítse és támogassa a munkájukat, illetve a jövőben a meglévő bajnokságok mellett újabb SOCCA bajnokságokat indítson el, ezzel is színesítve az egyetemi sportéletet. Azokban az intézményekben, ahol nincs egész éves bajnokság / tornasorozat ott pedig szeretné elindítani a szövetség a saját bajnokságait a hallgatók számára. A MEFS felé kész javaslatot tenni a szövetség, hogy a FUTSAL szakág mellett a KISPÁLYÁS LABDARÚGÁST / SOCCA-t is emeljék be a MEFOB versenyrendszerébe, hiszen jóval nagyobb az a tömegbázis a hallgatók körében, akik ezt a sportot űzik.